Naturområde

/Tag: Naturområde

Blaafarveværket, Modum

  Blaafarveværket har i 2015 som område nummer 15 i Norden og område nummer seks i Norge blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Blaafarveværket er et av Norges mest besøkte museer og en av Buskeruds største turistattraksjoner. Museets plassering i naturskjønne omgivelser langs Simoa ved foten av Haugfossen gir museet en unik posisjon. Her kan man oppleve både natur, historie, friluftsliv, kunst og kultur på ett sted. Videre følger en beskrivelse av tilgjengeligheten og hva området har å by på. Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1773 for å utvinne koboltmalm fra gruvene på Modum. Kobolten skulle brukes til fremstilling av koboltblå farge til verdens porselens- og glassindustri. Blaafarveværket ble anlagt ved Haugfossen, ca. 8 km fra Koboltgruvene og foredlet koboltmalmen til ferdig pigment som ble eksportert over hele verden. Siden 1968 har Blaafarveværket vært et grønt åpent museumsområde for rekreasjon, med aktiviteter for hele familien. Barnas Bondegård ligger i sydenden av området og har gratis inngang for alle. Her kommer man tett på dyrene. Rundt Barnas Bondegård og videre langs elven er det tilrettelagt med bord og benker, grillplasser, lekeplass og en badeplass. Dette parkområdet er et populært piknikområde for lokale og tilreisende. De gamle bygningene fra driftsperioden til Blaafarveværket er i dag fylt med utstillinger, kro, butikker etc. Alt på området har gratis adgang, inkludert parkering og toaletter, bortsett fra en kunstutstilling som er et av museets trekkplastre i sommersesongen. Museet driver turistinformasjon for kommunen med sykkelutleie. Haugfossen ligger i nordenden av området. Denne er hovedgrunnen til Blaafarveværkets plassering da den ble brukt som kraftkilde. Rundt Haugfossen er det tilrettelagt med sti/vei, utsiktspunkter og informasjon (på tre språk) om kulturminnene man passerer. Gjennom prosjektet Haugfossen Rundt er det laget en rundtur [...]

By |2015-09-24T20:09:56+00:00September 24th, 2015|Categories: Uncategorized|Tags: , , |0 Comments

Østensjø Miljøpark

Oslo kommune ble den 6. september 2015  mottaker nummer 14 i Norden av Nordic Green Space Award for området Østensjø Miljøpark. Dette er Norges femte område som nå har fått kvalitetsstempelet. Kun 5 km fra bykjernen i Oslo ligger den blågrønne oasen Østensjø Miljøpark i bydel Østensjø. Området er svært attraktivt som rekreasjonsområde med sin sentrale beliggenhet og store opplevelsesrikdom. Folk oppsøker Østensjøområdet miljøpark for å oppnå nærkontakt med natur og dyreliv og mosjonere langs det etablerte turnettet. De ulike naturtypene og landskapskvalitetene gir byens befolkning opplevelser og aktivitetsmuligheter. Østensjø Miljøpark er nasjonalt unikt på grunn av det biologiske mangfoldet og spesielle fuglelivet, og miljøparken inkluderer trolig Norges mest besøkte naturreservat. Østensjø Miljøpark ble den 1. september 2015 tildelt kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Parken ble bedømt av en tverrnordisk dommerkomité bestående av Martin Tranholm Frøst, landskapsarkitekt fra Randerskommune i Danmark (hoveddommer) Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun, Sverige Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt i Stavanger kommun, Norge (meddommere) og Hege Abrahamsen, anleggsgartner, Statens vegvesen, Norge (brukerrepresentant). Dommerkomiteen skriver om Østensjø Miljøpark: «I tildelingen av Nordic Green Space Award til Østensjø Miljøpark har den nordiske dommergruppen notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby. Området er lett tilgengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode og området brukes flittig til bl.a. mosjon, avslapning, naturopplevelser og undervisning. Tidlig planlegging har gjort at området fremstår sammenhengende i landskapet omkring sjøen. Deler av området er vernet som naturreservat. Oslo Kommune har understreket områdets viktighet ved å utpeke det til miljøpark og stilleområde. Drift og utvikling av området foregår i forbilledlig samarbeid med foreningen Østensjøvannets Venner (ØVV). De aktive i ØVV står bl.a. for skjøtselstiltak, formidling og innsamling av [...]

By |2018-11-30T11:17:07+00:00September 23rd, 2015|Categories: Nyheder|Tags: , , |0 Comments