Storøyodden, Bærum kommune

//Storøyodden, Bærum kommune

Storøyodden, Bærum kommune

Storøyodden friluftsområde er i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er område nummer 13 i Norden og område nummer 4 i Norge som mottar utmerkelsen.

Storøyodden friluftsområde ligger på sørvestsiden av Storøya på Fornebu og er et stort naturområde med badeplass og muligheter for andre aktiviteter. På to sider mot sjøen grenser området til naturreservater som er vernet av hensyn til fuglelivet. Tidligere var nesten hele Storøya dekket av hovedrullebanen på Oslo Lufthavn Fornebu. Etter at flyplassen ble nedlagt i 1998 er området revegetert og omskapt til en stor naturpark, der hensynet til fuglereservatene og den spesielle kalkvegetasjonen spiller på lag med ønsket om at området skal kunne brukes til rekreasjon og friluftsliv. Hele området (naturreservatene, badeområdet og naturvernområdene/vegetasjonsbuffersonene) utgjør nesten 500 daa, av disse utgjør friluftsområdet litt over 300 daa.

Området er i dag blitt et populært badeområde og helårs tur– og friluftsområde for Fornebus stadig voksende befolkning og for hele Bærum. Badestranden har i flere år gjort seg fortjent til kvalitetsstempelet Blått Flagg.

Storøyodden ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Ingjerd Bratterud, Landskapsarkitekt, Stavanger kommune (hoveddommer), Marianne Jensen, Landskapsarkitekt, Aalborg kommune (meddommer), Morten Anker-Nilsen, Senior parkforvalter, Oslo kommune (meddommer), Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) og Julie M. Løddesøl, nestleder Oslo elveforum (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Storøyodden friluftsområde:

Storøyodden aktivitetsområde er et resultat av en fremsynthet både fra politisk og forvaltningsmessig side i forbindelse med utbygging av Fornebu. Det er et uttrykk for en høy prioritering av grønne områder i Bærum kommune. Områdets aktivitetstilbud, kvalitet og utforming gir innbyggere og tilreisende mulighet for gode og varierte opplevelser i flotte omgivelser. Storøyodden tildeles med dette Nordic Green Space Award (NGSA).

By |2015-09-28T09:37:58+00:00September 28th, 2015|Categories: Nyheder|0 Comments

About the Author: