Sverige

Pildammsparken, Malmö

,

Pildammsparken är en av Malmös centrala parker. Den är mycket lättillgänglig och värderas mycket högt av samtliga besökare. Det är en mycket inbjudande, välkomnande och stor park skapad för alla åldrar och flertalet användningsområden. Här finns både kontemplativa miljöer och här får sociala aktiviteter gott om utrymme, dels i de storslagna landskapsrum som dammar och öppna ytor skapar men också i de mindre, intima rum som presenterar trädgårdskonst av mycket hög klass. I parkens hundraåriga historia har parkanläggningen med dess byggnader vårdats mycket väl, de pampiga trädhäckarna har utvecklats och parken är nu en mycket välbevarad skönhet med en mycket intressant historia. I den diamant som parken är har också nya facetter med stort värde kunnat tillskapas med moderna attraktioner och evenemang av många slag till glädje för parkens alla besökare. Den slutliga bedömningen gjordes, en solig dag, i Pildammsparken den 4 juli 2014.

Trädgårdsföreningen, Göteborg

, ,

Trädgårdsföreningen i Göteborg blev d. 3. april 2014 den 10 modtager af udmærkelsen Nordic Green Space Award. Herunder kan du læse dommernes vurdring af parken.

Trädgårdsföreningen är en väl förvaltad historisk park med ett modernt tilltal. Mitt i centrala Göteborg ligger denna bärare av trädgårdskultur som en tidlös pärla lätt åtkomlig för både ortsbor och resande. Med stort engagemang vårdar och utvecklar parkens förvaltare och skickliga trädgårdsmästare denna stadspark, framväxt under 1800-talets senare del efter engelska och tyska förebilder. Trädgårdsföreningen erbjuder ett brett spektrum av trädgårdsupplevelser och är samtidigt en självklar del av det moderna evenemangsbaserade 2000-talet. Trädgårdsföreningen med sitt ståtliga palmhus är ett givet besöksmål för människor från hela Göteborgsregionen och från andra delar av Sverige och världen.

I spalten til højre kan du se dommerkomiteen.

Her kan du læse mere om Trädgårdsföreningen i Göteborg (PDF -2 sider)

Hagaparken, Stockholm

,

Hagaparken i Stockholm blev den første svenske modtager af udmærkelsen Nordic Green Space Award; Hagaparken er det femte anlæg i Skandinavien, der modtager udmærkelsen.

Juryen motiverer tildelingen således:

”Hagaparken är en välbevarad och välskött landskapspark med stora kulturvärden.Den förmedlar sin historia på ett föredömligt sätt. Hagaparken har stora naturvärden och är med sina gamla träd och sitt rika djurliv en vigtig del i Nationalstadsparken mitt i storstaden. Hagaparken är ett givet besöksmål för hela Stockholmsregionen och för besökare och turister från andra delar av Sverige och världen.”