Moderne park

Vognsbølparken, Esbjerg

, , ,

Kun de færreste byer af Esbjergs størrelse er begunstigede med et grønt område på størrelse med Vognsbølparken, der rummer skov, park og natur midt i byen. Og nu har Vognsbølparken modtaget kvalitetsstemplet Nordic Green Space Award, der er en anerkendelse til byen for at prioritere og udvikle parken og sikre, at driften også gør Vognsbølparken tillokkende for brugerne. Parken er blevet bedømt af en dansk-svensk jury med landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst som formand.

Juryen skriver således om Vognsbølparken:
”Vognsbølparken i Esbjerg Kommune danner rammen for bynære naturoplevelser og fremstår rubust og velholdt. Parken giver gode muligheder for brugernes spænd af rekreative behov fra en rolig pause til aktiviteter med høj puls.
Særligt fremstår mulighederne for motionsløb, som bruges i stor stil. Her er bl.a. Danmarks måske første 30-20-10 intervalløbssti. Parken er centralt beliggende og integreret i den grønne og rekreative struktur.
Hvad parken ikke har i blomsterbede, skulpturer og neonfarvet byrumsinventar, har den i skovpartiernes volumen, uformelle opholdspladser og afstemte faciliteter. Parkstole i ubehandlet træ markere på afmålt vis de gode udsigtspunkter og fremstår som et genkendeligt varetegn for parken.
Parkens stier er renoverede med udgangspunkt i klimatilpasning til stigende vandstand, så stinettet altid er tilgængeligt.
Vognsbølparken er anlagt i 1920 og med respekt for historien fortsætter Vej & park- Esbjerg Kommune udviklingen af anlægget så det imødekommer nutidens behov for rekreation.

Udviklingspunkter
Dommergruppen ser muligheder i at øge biodiversiteten i parken og formidlingen af dyr og planter. Der er et stort potetiale i brugerinddragelse i pleje og udvikling. Ligeledes kan de omkringliggende institutioner inddrages i brandingen af parkens muligheder for rekreation og naturformidling, f.eks. i form af informationsmateriale målrettet kunder, elever og brugere. Informationsmaterialet på kommunens hjemmeside og i parken mangler oversættelse til tysk og engelsk. Kontaktoplysninger på parkens skiltning savnes.
I aktivitetsmulighederne […]

Trädgårdsföreningen, Göteborg

, ,

Trädgårdsföreningen i Göteborg blev d. 3. april 2014 den 10 modtager af udmærkelsen Nordic Green Space Award. Herunder kan du læse dommernes vurdring af parken.

Trädgårdsföreningen är en väl förvaltad historisk park med ett modernt tilltal. Mitt i centrala Göteborg ligger denna bärare av trädgårdskultur som en tidlös pärla lätt åtkomlig för både ortsbor och resande. Med stort engagemang vårdar och utvecklar parkens förvaltare och skickliga trädgårdsmästare denna stadspark, framväxt under 1800-talets senare del efter engelska och tyska förebilder. Trädgårdsföreningen erbjuder ett brett spektrum av trädgårdsupplevelser och är samtidigt en självklar del av det moderna evenemangsbaserade 2000-talet. Trädgårdsföreningen med sitt ståtliga palmhus är ett givet besöksmål för människor från hela Göteborgsregionen och från andra delar av Sverige och världen.

I spalten til højre kan du se dommerkomiteen.

Her kan du læse mere om Trädgårdsföreningen i Göteborg (PDF -2 sider)

Strandpromenaden. Kristiansand

, ,

Strandpromenaden i Kristiansand blev den fjerde modtager af Nordic Green Space Award.

En del af dommerkomittens uddtalelse lyder:

«Strandpromenaden i Kristiansand med sin umiddelbare nærhet til sentrum er et svært verdifullt grøntområde. Strandpromenaden inngår i en større sammenhengende grøntstruktur og forvaltes og driftes planmessig og fagmessig tilfredsstillende. Adkomstforholdene er gode langs hele promenaden. Anlegget er gjennomgående universelt utformet og lett tilgjengelig for alle brukergrupper…

Stige Ø, Odense

,

Stige Ø er den 6. skandinaviske modtager af Nordic Green Space Award og et anlæg af en lidt anden karakter end de tidligere modtagere.

”Stige Ø er en gave til Odenseanerne, og Odense Kommunes forvaltning og dokumentation for udvikling af Stige Ø er eksemplarisk. Der er tænkt over, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Der er en stram dispositionsplan for øen, dens drift og udvikling – men ikke mere stram end, at der er plads til nye idéer og ændringer. Og at disse sker i dialog med både entreprenøren der plejer området og brugerne på stedet.” Sådan lyder en del af dommerkomiteens bedømmelse af Stige Ø, hvor dommerformanden har været landskabsarkitekt og formand for Danske Landskabsarkitekter, Karen Sejr

Læs hele indstillingen

 

Jomfru Ane Parken, Aalborg

,

Aalborg Kommune modtog d. 8. oktober Nordic Green Space Award for Jomfru Ane Parken. Awarden er nummer 8 i rækken i Skandinavien.

”Jomfru Ane Parken spiller en central rolle i omdannelse og revitalisering af havnefront og bymidte i Aalborg i disse år.” Sådan lyder nogle af de ord som Jomfru Ane Parken får med på vejen af den dommerkomite, der har bedømt parken og tildelt den nordiske udmærkelse Nordic Green Space Award.

”Jomfru Ane Parken er beskeden i størrelse – men flittigt brugt! Det er en park, hvor der med klare arkitektoniske greb er dannet selvstændige rum…. det er netop de mange rekreative muligheder og de særlige designløsninger, der hæver parken fra det ordinære til det særlige,” lyder et andet uddrag af dommernes vurdering.

Formand for dommerkomiteen har været parkforvalter og landskabsarkitekt Steen Himmer

Læs betænkningen

Dommerkomiteens betænkning _Jumfru Ane Parken

Læs pressemeddelse