Klassisk park

Elverparken, Herlev Kommune

,

Dommerudvalgets betænkning

Det er med stor glæde at vi tildeler en Nordic Green Space Award til Elverparken i Herlev Kommune.
Elverparken er et flot eksempel på, hvordan god planlægning, mulighedernes kunst og godt samarbejde kan overvinde store udfordringer og skabe glæde i lokalområdet.
Børn leger og voksne mødes i dette grønne åndehul, som de selv har været med til at give idéer til og tilplante. Her er en tryg atmosfære, hvor der er belysning og beplantningen er tilpasset stedets udfordringer.
De gamle træer giver parken karakter og blomsterbede giver nyt liv.
Den nyanlagte sø og stier giver brugerne naturoplevelser og løser udfordringer med grundvand og oversvømmelser. Regnvandsbedet er et fint eksempel på, hvordan den lokale klimaudfordring kan omsættes til oplevelsesværdier som blomster.

Udformningen giver et fint sammenspil mellem den nærliggende skole og børnehave.
Anlægsarbejdet er sket, så det har bidraget til den lokale erhvervsskole og kendskabet til gartnerfaget. Det er et flot samarbejde mellem forvaltningen, entreprenører og uddannelsesinstitutioner, der har været nødvendigt for, at kunne udføre det store plantearbejde.
Gennem omdannelsesprocessen har der været en god borgerinddragelse og det at nå målet har været en fælles proces med stort lokalt ejerskab.
Der er velfungerende hjemmeside med informationer om nyt i parken og parkkontoret arbejder med Facebook-grupper om bl.a. kulturelle events i parken. Herlev Kommune bør fortsætte den gode planlægning. Det næste skridt bliver, at få etableret et gennemgående design af parkinventar og skiltning.

Maj 2017
Dommerformand, landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst, dommer, landskabarkitekt Marianne Jensen, dommer, landskabsarkitekt Steen Himmer

Vester Hassing Bypark, Aalborg Kommune,

,

Vester Hassing Bypark og Aalborg Kommune, fik ved et velbesøgt event d. 24. maj overrakt udmærkelsen Nordic Green Space Award.
Omkring 120 deltog i overrækkelsen og dermed var der skabt en god ramme for overrækkelsen. Dommerkomiteen bestod af formand Anders Dam, Thyge Steffensen og Pernille Nymann Jensen, der overrakte diplomet d. 24. maj.
Fra dommernes bedømmelse kan man fremhæve mange elementer, der får ros og anerkendelse, fx vurderer dommernes, ”at parken helt overordnet er en smuk og velholdt grøn lomme, og at parken er et væsentligt tilbud som både mødested og ramme for samlende aktiviteter i det lille bysamfund, Vester Hassing udgør”.
Læs hele dommerkomiteens vurdering her.
Vester Hassing Bypark ligger som et lille grønt og velholdt anlæg midt i Vester Hassing. Placeringen midt i en mindre by, godt 15 km fra Aalborg midtby, gør parken til en udpræget lokalpark, hvor både parkens udformning og aktiviteterne i parken henvender sig til lokale brugere.  Det er derfor helt naturligt, at parken er opstået på baggrund af et lokalt initiativ, og at den i væsentligt omfang vedligeholdes og plejes af lokale frivillige.
Dommerkomitéen har ved bedømmelsen lagt vægt på, at parken helt overordnet er en smuk og velholdt grøn lomme, og at parken er et væsentligt tilbud som både mødested og ramme for samlende aktiviteter i det lille bysamfund, Vester Hassing udgør.
Planløsningen for den lille park er en fin nyfortolkning af den traditionelle bypark i en mindre by, og behandler stedets iboende kvaliteter som det smukke terræn og den markante ramme af store træer med respekt.
Parken har en god balance mellem det centrale element, gadekæret, og de øvrige elementer som staudebeplantninger, opholdspladser og det gennemgående stiforløb. Gadekæret er behandlet på en måde, der både fremstår med æstetisk kvalitet og giver adgang til […]

Pildammsparken, Malmö

,

Pildammsparken är en av Malmös centrala parker. Den är mycket lättillgänglig och värderas mycket högt av samtliga besökare. Det är en mycket inbjudande, välkomnande och stor park skapad för alla åldrar och flertalet användningsområden. Här finns både kontemplativa miljöer och här får sociala aktiviteter gott om utrymme, dels i de storslagna landskapsrum som dammar och öppna ytor skapar men också i de mindre, intima rum som presenterar trädgårdskonst av mycket hög klass. I parkens hundraåriga historia har parkanläggningen med dess byggnader vårdats mycket väl, de pampiga trädhäckarna har utvecklats och parken är nu en mycket välbevarad skönhet med en mycket intressant historia. I den diamant som parken är har också nya facetter med stort värde kunnat tillskapas med moderna attraktioner och evenemang av många slag till glädje för parkens alla besökare. Den slutliga bedömningen gjordes, en solig dag, i Pildammsparken den 4 juli 2014.

Vognsbølparken, Esbjerg

, , ,

Kun de færreste byer af Esbjergs størrelse er begunstigede med et grønt område på størrelse med Vognsbølparken, der rummer skov, park og natur midt i byen. Og nu har Vognsbølparken modtaget kvalitetsstemplet Nordic Green Space Award, der er en anerkendelse til byen for at prioritere og udvikle parken og sikre, at driften også gør Vognsbølparken tillokkende for brugerne. Parken er blevet bedømt af en dansk-svensk jury med landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst som formand.

Juryen skriver således om Vognsbølparken:
”Vognsbølparken i Esbjerg Kommune danner rammen for bynære naturoplevelser og fremstår rubust og velholdt. Parken giver gode muligheder for brugernes spænd af rekreative behov fra en rolig pause til aktiviteter med høj puls.
Særligt fremstår mulighederne for motionsløb, som bruges i stor stil. Her er bl.a. Danmarks måske første 30-20-10 intervalløbssti. Parken er centralt beliggende og integreret i den grønne og rekreative struktur.
Hvad parken ikke har i blomsterbede, skulpturer og neonfarvet byrumsinventar, har den i skovpartiernes volumen, uformelle opholdspladser og afstemte faciliteter. Parkstole i ubehandlet træ markere på afmålt vis de gode udsigtspunkter og fremstår som et genkendeligt varetegn for parken.
Parkens stier er renoverede med udgangspunkt i klimatilpasning til stigende vandstand, så stinettet altid er tilgængeligt.
Vognsbølparken er anlagt i 1920 og med respekt for historien fortsætter Vej & park- Esbjerg Kommune udviklingen af anlægget så det imødekommer nutidens behov for rekreation.

Udviklingspunkter
Dommergruppen ser muligheder i at øge biodiversiteten i parken og formidlingen af dyr og planter. Der er et stort potetiale i brugerinddragelse i pleje og udvikling. Ligeledes kan de omkringliggende institutioner inddrages i brandingen af parkens muligheder for rekreation og naturformidling, f.eks. i form af informationsmateriale målrettet kunder, elever og brugere. Informationsmaterialet på kommunens hjemmeside og i parken mangler oversættelse til tysk og engelsk. Kontaktoplysninger på parkens skiltning savnes.
I aktivitetsmulighederne […]

Trädgårdsföreningen, Göteborg

, ,

Trädgårdsföreningen i Göteborg blev d. 3. april 2014 den 10 modtager af udmærkelsen Nordic Green Space Award. Herunder kan du læse dommernes vurdring af parken.

Trädgårdsföreningen är en väl förvaltad historisk park med ett modernt tilltal. Mitt i centrala Göteborg ligger denna bärare av trädgårdskultur som en tidlös pärla lätt åtkomlig för både ortsbor och resande. Med stort engagemang vårdar och utvecklar parkens förvaltare och skickliga trädgårdsmästare denna stadspark, framväxt under 1800-talets senare del efter engelska och tyska förebilder. Trädgårdsföreningen erbjuder ett brett spektrum av trädgårdsupplevelser och är samtidigt en självklar del av det moderna evenemangsbaserade 2000-talet. Trädgårdsföreningen med sitt ståtliga palmhus är ett givet besöksmål för människor från hela Göteborgsregionen och från andra delar av Sverige och världen.

I spalten til højre kan du se dommerkomiteen.

Her kan du læse mere om Trädgårdsföreningen i Göteborg (PDF -2 sider)

Østre Anlæg, Aalborg

,

Parkanlægget Østre Anlæg i Aalborg modtog d. 12. september, som den første park i Norden, park- og naturområdets svar på Michelin-stjernerne; det nye nordiske kvalitetsstempel Green Space Award. ”En frodig grøn og velplejet oase” lyder bedømmelsen fra dommerne, der også lægger vægt på Aalborg Kommunes arbejde med borgerinddragelse og undersøgelser af borgernes brug af parken.

Onsdag d. 12. september modtog Aalborg Kommune udmærkelsen Green Space Award for Østre Anlæg. Udmærkelsen tildeles på grundlag af en detaljeret kvalitetsvurdering med 41 kriterier, der dækker alt fra indretning, størrelse, rekreative muligheder og kultur til styring, borgerinddragelse, klima og formidling.
Bedømmelsen er foretaget af et dommerpanel med repræsentanter fra Danmark og Sverige.
Rådmand Mariann Nørgaard er yderst tilfreds med dommernes beslutning. ”Jeg er meget stolt på Aalborg Kommunes vegne over den fine udmærkelse og det er en stor cadeau til vores Teknik- og Miljøforvaltning,” siger Mariann Nørgaard. ”Og så er det selvfølgelig en fin kvittering som Byrådet får for at prioritere park- og naturområdet i Aalborg,” siger Mariann Nørgaard. 

Fokus på kvalitet
Bag tildelingen af kvalitetsstemplet Green Space Award ligger et stort arbejde med at udarbejde ansøgningen med kvalitetsbeskrivelser og dokumentation for kommunens drift og pleje af Østre anlæg. 
Og stadsgartner Kirsten Lund Andersen lægger netop vægt på den betydning som selve ansøgningsprocessen har haft i Teknik- og Miljøforvaltningen.” Vi er utroligt stolte over at opnå den første Green Space Award i Norden, men selve ansøgningsprocessen har også været utrolig værdifuld for os. Den har skærpet vores fokus på de mange elementer og detaljer som samlet set giver den kvalitet som borgere og gæster i Aalborg oplever, når de besøger parken,” siger Kirsten Lund Andersen.

Grøn oase
Formanden for dommerkomiteen, der har bedømt Østre Anlæg, landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst, fremhæver en række ting ved parken. […]

Frognerparken, Oslo

,

Frognerparken i Oslo blev den anden park i Norden, der modtog udmærkelsen Green Space Award; det blev afsløret torsdag d. 22.11 i Oslo. Bedømmelsen blev foretaget af en dommerkomite med repræsentanter fra Sverige, Danmark og Norge.

En del af dommerkomiteens bedømmelse lyder sådan:

“Frognerparken med Vigelands skulpturer er en af Skandinaviens mest kendte og mest besøgte parker, og fremstår som en interessant historisk mosaik som fortæller stedets historie, genspejler ejernes interesser og tidens ånd. Parken har en overordnet struktur med en tydelig hovedakse rigt dekoreret med skulpturer og kaskadelignende trappeanlæg.”

Her kan du læse hele dommerkomiteens udtalelse.

Den Grønne Akse, Bergen

,

Den grønne akse i Bergen blev den tredje modtager af Nordic Green Space Award.

En del af dommerkomittens uddtalelse lyder:

«Den grønne akse i Bergen fremstår smuk, æstetisk og med stor frodighed. Det er et sammenhængende grønt område bestående af flere forskellige pladser og parker. Forskellige, men sammenhængende, og med et udtryk præget af stor blomsterrigdom, højt plejeniveau, et klassisk formsprog og et levende byliv. Det er tydeligvis et sted, som man er stolt af. Og det er et sted, hvor byens borgere samles og som samler byen.

Du kan læse hele dommerbedømmelsen her.

Læs også omtale på www.fagus.no

Strandpromenaden. Kristiansand

, ,

Strandpromenaden i Kristiansand blev den fjerde modtager af Nordic Green Space Award.

En del af dommerkomittens uddtalelse lyder:

«Strandpromenaden i Kristiansand med sin umiddelbare nærhet til sentrum er et svært verdifullt grøntområde. Strandpromenaden inngår i en større sammenhengende grøntstruktur og forvaltes og driftes planmessig og fagmessig tilfredsstillende. Adkomstforholdene er gode langs hele promenaden. Anlegget er gjennomgående universelt utformet og lett tilgjengelig for alle brukergrupper…

Hagaparken, Stockholm

,

Hagaparken i Stockholm blev den første svenske modtager af udmærkelsen Nordic Green Space Award; Hagaparken er det femte anlæg i Skandinavien, der modtager udmærkelsen.

Juryen motiverer tildelingen således:

”Hagaparken är en välbevarad och välskött landskapspark med stora kulturvärden.Den förmedlar sin historia på ett föredömligt sätt. Hagaparken har stora naturvärden och är med sina gamla träd och sitt rika djurliv en vigtig del i Nationalstadsparken mitt i storstaden. Hagaparken är ett givet besöksmål för hela Stockholmsregionen och för besökare och turister från andra delar av Sverige och världen.”