Danmark

Elverparken, Herlev Kommune

,

Dommerudvalgets betænkning

Det er med stor glæde at vi tildeler en Nordic Green Space Award til Elverparken i Herlev Kommune.
Elverparken er et flot eksempel på, hvordan god planlægning, mulighedernes kunst og godt samarbejde kan overvinde store udfordringer og skabe glæde i lokalområdet.
Børn leger og voksne mødes i dette grønne åndehul, som de selv har været med til at give idéer til og tilplante. Her er en tryg atmosfære, hvor der er belysning og beplantningen er tilpasset stedets udfordringer.
De gamle træer giver parken karakter og blomsterbede giver nyt liv.
Den nyanlagte sø og stier giver brugerne naturoplevelser og løser udfordringer med grundvand og oversvømmelser. Regnvandsbedet er et fint eksempel på, hvordan den lokale klimaudfordring kan omsættes til oplevelsesværdier som blomster.

Udformningen giver et fint sammenspil mellem den nærliggende skole og børnehave.
Anlægsarbejdet er sket, så det har bidraget til den lokale erhvervsskole og kendskabet til gartnerfaget. Det er et flot samarbejde mellem forvaltningen, entreprenører og uddannelsesinstitutioner, der har været nødvendigt for, at kunne udføre det store plantearbejde.
Gennem omdannelsesprocessen har der været en god borgerinddragelse og det at nå målet har været en fælles proces med stort lokalt ejerskab.
Der er velfungerende hjemmeside med informationer om nyt i parken og parkkontoret arbejder med Facebook-grupper om bl.a. kulturelle events i parken. Herlev Kommune bør fortsætte den gode planlægning. Det næste skridt bliver, at få etableret et gennemgående design af parkinventar og skiltning.

Maj 2017
Dommerformand, landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst, dommer, landskabarkitekt Marianne Jensen, dommer, landskabsarkitekt Steen Himmer

Vester Hassing Bypark, Aalborg Kommune,

,

Vester Hassing Bypark og Aalborg Kommune, fik ved et velbesøgt event d. 24. maj overrakt udmærkelsen Nordic Green Space Award.
Omkring 120 deltog i overrækkelsen og dermed var der skabt en god ramme for overrækkelsen. Dommerkomiteen bestod af formand Anders Dam, Thyge Steffensen og Pernille Nymann Jensen, der overrakte diplomet d. 24. maj.
Fra dommernes bedømmelse kan man fremhæve mange elementer, der får ros og anerkendelse, fx vurderer dommernes, ”at parken helt overordnet er en smuk og velholdt grøn lomme, og at parken er et væsentligt tilbud som både mødested og ramme for samlende aktiviteter i det lille bysamfund, Vester Hassing udgør”.
Læs hele dommerkomiteens vurdering her.
Vester Hassing Bypark ligger som et lille grønt og velholdt anlæg midt i Vester Hassing. Placeringen midt i en mindre by, godt 15 km fra Aalborg midtby, gør parken til en udpræget lokalpark, hvor både parkens udformning og aktiviteterne i parken henvender sig til lokale brugere.  Det er derfor helt naturligt, at parken er opstået på baggrund af et lokalt initiativ, og at den i væsentligt omfang vedligeholdes og plejes af lokale frivillige.
Dommerkomitéen har ved bedømmelsen lagt vægt på, at parken helt overordnet er en smuk og velholdt grøn lomme, og at parken er et væsentligt tilbud som både mødested og ramme for samlende aktiviteter i det lille bysamfund, Vester Hassing udgør.
Planløsningen for den lille park er en fin nyfortolkning af den traditionelle bypark i en mindre by, og behandler stedets iboende kvaliteter som det smukke terræn og den markante ramme af store træer med respekt.
Parken har en god balance mellem det centrale element, gadekæret, og de øvrige elementer som staudebeplantninger, opholdspladser og det gennemgående stiforløb. Gadekæret er behandlet på en måde, der både fremstår med æstetisk kvalitet og giver adgang til […]

Vognsbølparken, Esbjerg

, , ,

Kun de færreste byer af Esbjergs størrelse er begunstigede med et grønt område på størrelse med Vognsbølparken, der rummer skov, park og natur midt i byen. Og nu har Vognsbølparken modtaget kvalitetsstemplet Nordic Green Space Award, der er en anerkendelse til byen for at prioritere og udvikle parken og sikre, at driften også gør Vognsbølparken tillokkende for brugerne. Parken er blevet bedømt af en dansk-svensk jury med landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst som formand.

Juryen skriver således om Vognsbølparken:
”Vognsbølparken i Esbjerg Kommune danner rammen for bynære naturoplevelser og fremstår rubust og velholdt. Parken giver gode muligheder for brugernes spænd af rekreative behov fra en rolig pause til aktiviteter med høj puls.
Særligt fremstår mulighederne for motionsløb, som bruges i stor stil. Her er bl.a. Danmarks måske første 30-20-10 intervalløbssti. Parken er centralt beliggende og integreret i den grønne og rekreative struktur.
Hvad parken ikke har i blomsterbede, skulpturer og neonfarvet byrumsinventar, har den i skovpartiernes volumen, uformelle opholdspladser og afstemte faciliteter. Parkstole i ubehandlet træ markere på afmålt vis de gode udsigtspunkter og fremstår som et genkendeligt varetegn for parken.
Parkens stier er renoverede med udgangspunkt i klimatilpasning til stigende vandstand, så stinettet altid er tilgængeligt.
Vognsbølparken er anlagt i 1920 og med respekt for historien fortsætter Vej & park- Esbjerg Kommune udviklingen af anlægget så det imødekommer nutidens behov for rekreation.

Udviklingspunkter
Dommergruppen ser muligheder i at øge biodiversiteten i parken og formidlingen af dyr og planter. Der er et stort potetiale i brugerinddragelse i pleje og udvikling. Ligeledes kan de omkringliggende institutioner inddrages i brandingen af parkens muligheder for rekreation og naturformidling, f.eks. i form af informationsmateriale målrettet kunder, elever og brugere. Informationsmaterialet på kommunens hjemmeside og i parken mangler oversættelse til tysk og engelsk. Kontaktoplysninger på parkens skiltning savnes.
I aktivitetsmulighederne […]

Østre Anlæg, Aalborg

,

Parkanlægget Østre Anlæg i Aalborg modtog d. 12. september, som den første park i Norden, park- og naturområdets svar på Michelin-stjernerne; det nye nordiske kvalitetsstempel Green Space Award. ”En frodig grøn og velplejet oase” lyder bedømmelsen fra dommerne, der også lægger vægt på Aalborg Kommunes arbejde med borgerinddragelse og undersøgelser af borgernes brug af parken.

Onsdag d. 12. september modtog Aalborg Kommune udmærkelsen Green Space Award for Østre Anlæg. Udmærkelsen tildeles på grundlag af en detaljeret kvalitetsvurdering med 41 kriterier, der dækker alt fra indretning, størrelse, rekreative muligheder og kultur til styring, borgerinddragelse, klima og formidling.
Bedømmelsen er foretaget af et dommerpanel med repræsentanter fra Danmark og Sverige.
Rådmand Mariann Nørgaard er yderst tilfreds med dommernes beslutning. ”Jeg er meget stolt på Aalborg Kommunes vegne over den fine udmærkelse og det er en stor cadeau til vores Teknik- og Miljøforvaltning,” siger Mariann Nørgaard. ”Og så er det selvfølgelig en fin kvittering som Byrådet får for at prioritere park- og naturområdet i Aalborg,” siger Mariann Nørgaard. 

Fokus på kvalitet
Bag tildelingen af kvalitetsstemplet Green Space Award ligger et stort arbejde med at udarbejde ansøgningen med kvalitetsbeskrivelser og dokumentation for kommunens drift og pleje af Østre anlæg. 
Og stadsgartner Kirsten Lund Andersen lægger netop vægt på den betydning som selve ansøgningsprocessen har haft i Teknik- og Miljøforvaltningen.” Vi er utroligt stolte over at opnå den første Green Space Award i Norden, men selve ansøgningsprocessen har også været utrolig værdifuld for os. Den har skærpet vores fokus på de mange elementer og detaljer som samlet set giver den kvalitet som borgere og gæster i Aalborg oplever, når de besøger parken,” siger Kirsten Lund Andersen.

Grøn oase
Formanden for dommerkomiteen, der har bedømt Østre Anlæg, landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst, fremhæver en række ting ved parken. […]

Stige Ø, Odense

,

Stige Ø er den 6. skandinaviske modtager af Nordic Green Space Award og et anlæg af en lidt anden karakter end de tidligere modtagere.

”Stige Ø er en gave til Odenseanerne, og Odense Kommunes forvaltning og dokumentation for udvikling af Stige Ø er eksemplarisk. Der er tænkt over, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Der er en stram dispositionsplan for øen, dens drift og udvikling – men ikke mere stram end, at der er plads til nye idéer og ændringer. Og at disse sker i dialog med både entreprenøren der plejer området og brugerne på stedet.” Sådan lyder en del af dommerkomiteens bedømmelse af Stige Ø, hvor dommerformanden har været landskabsarkitekt og formand for Danske Landskabsarkitekter, Karen Sejr

Læs hele indstillingen

 

H.C. Andersen Haven, Odense

,

H.C. Andersen Haven i Odense blev den 7. modtager af Nordic Green Space Award.

”H.C. Andersen Haven er en grøn oase midt i byen med mange kvaliteter, og den danner en smuk ramme om byens liv. På trods af intensivt brug, emmer haven af intimitet og høj faglig stolthed. Det er tydeligt, at det er et yndet sted, hvor byens borgere og turister i alle aldre samles til events og oplevelser hen over året,” lyder et uddrag af dommernes bedømmelse. Dommerkomiteen har været ledet af landskabsarkitekt, afdelingsleder Marianne Jensen.

Læs mere på dette link

Dommerudtalelse – H.C. Andersen Haven

Jomfru Ane Parken, Aalborg

,

Aalborg Kommune modtog d. 8. oktober Nordic Green Space Award for Jomfru Ane Parken. Awarden er nummer 8 i rækken i Skandinavien.

”Jomfru Ane Parken spiller en central rolle i omdannelse og revitalisering af havnefront og bymidte i Aalborg i disse år.” Sådan lyder nogle af de ord som Jomfru Ane Parken får med på vejen af den dommerkomite, der har bedømt parken og tildelt den nordiske udmærkelse Nordic Green Space Award.

”Jomfru Ane Parken er beskeden i størrelse – men flittigt brugt! Det er en park, hvor der med klare arkitektoniske greb er dannet selvstændige rum…. det er netop de mange rekreative muligheder og de særlige designløsninger, der hæver parken fra det ordinære til det særlige,” lyder et andet uddrag af dommernes vurdering.

Formand for dommerkomiteen har været parkforvalter og landskabsarkitekt Steen Himmer

Læs betænkningen

Dommerkomiteens betænkning _Jumfru Ane Parken

Læs pressemeddelse

 

Fladbro Skov og Dyrehave, Randers

,

Randers Kommune modtager den 9.  Nordic Green Space Award og den fine vurdering fra dommerne lyder som følger:

Fladbro Skov og Dyrehave har en meget fin placering ved Nørreå, og nærheden til Randers by og de gode stiforbindelser medvirker til at integrere Fladbro Skov og dyrehave i en større landskabelig og rekreativ sammenhæng.

Fladbro Skov og Dyrehave byder med sin afvekslende beplantning, det varierede terræn og gode faciliteter i form af eksempelvis området ved Skovhuset og shelters på mange forskellige oplevelser, der retter sig mod både børn og voksne, i såvel organiserede som uorganiserede sammenhænge.

En anden kvalitet, der er specielt værd at fremhæve, er den store biologiske diversitet, der udfolder sig i området i kraft af variationen i beplantningens sammensætning og alder, terrænets vekslen og opdeling i våde og tørre områder. I den forbindelse er det også vigtigt at anerkende det driftsmæssige fokus på biodiversitet og variation i oplevelserne.

Ved bedømmelsen har dommerkomitéen hæftet sig ved at Fladbro Skov og Dyrehave fremstår robust i kraft af en kompetent og veltilrettelagt drift, både i forhold til det gartnerisk faglige arbejde, kvaliteten af stier, generel renholdelse i området og vedligeholdelse af shelters, toiletter mv. Områdets drift og pleje virker fint i overensstemmelse med både Randers kommunes overordnede politikker og de specifikke retningslinjer i driftsplanen.

Endelig vil dommerkomitéen positivt fremhæve informationen til gæster i selve området i form af den nye skiltning, der er gennemført i området nord for Nørreå. Fladbro Skov og Dyrehave tildeles en Nordic Green Space Award.

Se Randers Kommunes hjemmeside om Fladbro Skov

Se Randers Kommunes folder om Fladbro Skov og Dyrehave