Vognsbølparken, Esbjerg

/, Klassisk park, Moderne park, Naturpark/Vognsbølparken, Esbjerg
Vognsbølparken, Esbjerg2014-11-21T12:10:06+00:00

Project Description

Kun de færreste byer af Esbjergs størrelse er begunstigede med et grønt område på størrelse med Vognsbølparken, der rummer skov, park og natur midt i byen. Og nu har Vognsbølparken modtaget kvalitetsstemplet Nordic Green Space Award, der er en anerkendelse til byen for at prioritere og udvikle parken og sikre, at driften også gør Vognsbølparken tillokkende for brugerne. Parken er blevet bedømt af en dansk-svensk jury med landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst som formand.

Juryen skriver således om Vognsbølparken:
”Vognsbølparken i Esbjerg Kommune danner rammen for bynære naturoplevelser og fremstår rubust og velholdt. Parken giver gode muligheder for brugernes spænd af rekreative behov fra en rolig pause til aktiviteter med høj puls.
Særligt fremstår mulighederne for motionsløb, som bruges i stor stil. Her er bl.a. Danmarks måske første 30-20-10 intervalløbssti. Parken er centralt beliggende og integreret i den grønne og rekreative struktur.
Hvad parken ikke har i blomsterbede, skulpturer og neonfarvet byrumsinventar, har den i skovpartiernes volumen, uformelle opholdspladser og afstemte faciliteter. Parkstole i ubehandlet træ markere på afmålt vis de gode udsigtspunkter og fremstår som et genkendeligt varetegn for parken.
Parkens stier er renoverede med udgangspunkt i klimatilpasning til stigende vandstand, så stinettet altid er tilgængeligt.
Vognsbølparken er anlagt i 1920 og med respekt for historien fortsætter Vej & park- Esbjerg Kommune udviklingen af anlægget så det imødekommer nutidens behov for rekreation.

Udviklingspunkter
Dommergruppen ser muligheder i at øge biodiversiteten i parken og formidlingen af dyr og planter. Der er et stort potetiale i brugerinddragelse i pleje og udvikling. Ligeledes kan de omkringliggende institutioner inddrages i brandingen af parkens muligheder for rekreation og naturformidling, f.eks. i form af informationsmateriale målrettet kunder, elever og brugere. Informationsmaterialet på kommunens hjemmeside og i parken mangler oversættelse til tysk og engelsk. Kontaktoplysninger på parkens skiltning savnes.
I aktivitetsmulighederne er der en mangel på faciliteter for skolebørn og ungdom. Faciliteter a la en multibane vil kunne indpasses og imødekomme dette segment. Mere belysning på stierne og opholdssteder med overdække f.eks. en bålhytte vil kunne udvide brugen af parken i årets kolde måneder.”

Project Details