Vester Hassing Bypark, Aalborg Kommune,

/, Klassisk park/Vester Hassing Bypark, Aalborg Kommune,
Vester Hassing Bypark, Aalborg Kommune,2018-11-30T11:17:08+00:00

Project Description

Vester Hassing Bypark og Aalborg Kommune, fik ved et velbesøgt event d. 24. maj overrakt udmærkelsen Nordic Green Space Award.

Omkring 120 deltog i overrækkelsen og dermed var der skabt en god ramme for overrækkelsen. Dommerkomiteen bestod af formand Anders Dam, Thyge Steffensen og Pernille Nymann Jensen, der overrakte diplomet d. 24. maj.

Fra dommernes bedømmelse kan man fremhæve mange elementer, der får ros og anerkendelse, fx vurderer dommernes, ”at parken helt overordnet er en smuk og velholdt grøn lomme, og at parken er et væsentligt tilbud som både mødested og ramme for samlende aktiviteter i det lille bysamfund, Vester Hassing udgør”.

Læs hele dommerkomiteens vurdering her.

Vester Hassing Bypark ligger som et lille grønt og velholdt anlæg midt i Vester Hassing. Placeringen midt i en mindre by, godt 15 km fra Aalborg midtby, gør parken til en udpræget lokalpark, hvor både parkens udformning og aktiviteterne i parken henvender sig til lokale brugere.  Det er derfor helt naturligt, at parken er opstået på baggrund af et lokalt initiativ, og at den i væsentligt omfang vedligeholdes og plejes af lokale frivillige.

Dommerkomitéen har ved bedømmelsen lagt vægt på, at parken helt overordnet er en smuk og velholdt grøn lomme, og at parken er et væsentligt tilbud som både mødested og ramme for samlende aktiviteter i det lille bysamfund, Vester Hassing udgør.

Planløsningen for den lille park er en fin nyfortolkning af den traditionelle bypark i en mindre by, og behandler stedets iboende kvaliteter som det smukke terræn og den markante ramme af store træer med respekt.
Parken har en god balance mellem det centrale element, gadekæret, og de øvrige elementer som staudebeplantninger, opholdspladser og det gennemgående stiforløb. Gadekæret er behandlet på en måde, der både fremstår med æstetisk kvalitet og giver adgang til vandfladen. Staudebedene og de store solitære træer giver anlægget et passende havepræg, og får den besøgende til at iagttage sæsonernes skiftende sanseindtryk.
Parken udnytter stedets muligheder fuldt ud, overrasker og fornyer oplevelsen af, hvad en lokalpark kan bidrage med. Specielt skalaens intimitet, detaljerigdom og materialeanvendelse fremmer områdets parkpræg. Den geometriske elliptisk konvekse form i terrænet overrasker ved at blive understreget af et ornament i stiernes udformning, som samtidig spænder hele parkens form op til et helstøbt design.

Inventar som borde og bænke er af god kvalitet og tilfører parken sin egen identitet i kraft af det valgte design.
Beplantningerne, plæner, stier og inventaret i parken er generelt velholdte. Det virker som om de frivillige borgere, der udfører den daglige drift og pleje af parken, og Aalborg Kommunes parkforvaltning har etableret et samarbejde, hvor det er afklaret, hvem der har ansvar for hvad. Dette afspejler sig også i de driftsmanualer, der anvendes i samarbejdet.

Parken indeholder ikke specielt mange rekreative tilbud i form af udstyr. Dette ses umiddelbart som en fordel, da parken for at fungere som samlingssted for byens borgere skal være fleksibel. Parkens beskedne størrelse og havepræg opfordrer ikke til at fylde for mange forhåndsdefinerede aktiviteter ind i rammen. Det kunne dog være en fordel for parkens anvendelse, hvis der tilføjes grillfaciliteter i mindre omfang, ligesom det umiddelbart kunne være hensigtsmæssigt at etablere enkelte cykelstativer ved adgangsstierne.

Samarbejdsparterne overvejer mulighederne for at integrere kunst i parken. Dette virker som en oplagt mulighed, der vil passe glimrende til parkens præg.

Vester Hassing Bypark værner i kraft af sin overskuelighed og centrering om gadekæret om den lokale historie, hvor gadekæret både har fungeret som vandingssted for kvæg og som branddam. Det er dog bemærkelsesværdigt at denne historie ikke formidles i parken. På samme måde virker det oplagt at fortælle den nyere historie om stedets lokale forankring i selve parken samt at formidle kontakt til borgerforeningens aktive brugere af parken.

Parkens rumlige fremtoning udtrykker en omsorg for fællesskabet, som skaber glæde og forventninger til oplevelser og kommende arrangementer i det fælles område. Der ligger en kommende udfordring for Borgerforeningen i at afprøve mulighederne for hvilke aktiviteter parken kan rumme. Udfordringen kan håndteres gennem et øget fællesskab og forståelse, men respekt for parkens fysiske begrænsninger.

Vester Hassing Bypark er i den nuværende form et ganske ungt anlæg. Som alle grønne anlæg skal parken udvikles i de kommende år, så det sikres at den også i et længere perspektiv kan fungere som den fine ramme for lokal aktivitet og grønne oplevelser, den er i dag. Derfor er det væsentligt at samarbejdspartnerne Vester Hassing Borgerforening og Aalborg Kommune bruger det gode samarbejdsklima til at se et stykke ud i fremtiden for at diskutere udvikling af centrale beplantningselementer som de store solitære træer og de buskplantninger, der indrammer parken.

Det er værd at bemærke, at den udstrakte brug af lokal, frivillig arbejdskraft i den løbende drift af parken bygger på en fælles forståelse om, at samarbejdet på trods af de veldefinerede rammer er en proces, der kræver løbende dialog og gensidig tillid hos de implicerede parter, Vester Hassing Borgerforening og Aalborg Kommune. Parken og dens foreløbige historie er et flot eksempel på, hvordan borgerstyret engagement, landskabsarkitektonisk faglighed og ikke mindst formidling af driftskendskab kan forenes til et fællesudtryk med respekt for hinandens faglighed, kompetencer og behov. Det giver tro på at samarbejdet også på længere sigt kan være frugtbart og virke som eksempel for lignende initiativer i Aalborg eller andre kommuner, hvor man vil fremme den lokale tilknytning og anvendelse af grønne rekreative områder.

Vester Hassing Bypark præmieres med en Nordic Green Space Award

Bedømt den 26. oktober 2016

Dommerkomité:

Pernille Nymann Jensen

Thyge Steffensen

Anders Dam(formand)

Project Details

Categories: