Østensjø Miljøpark

/, Naturreservat, Norge/Østensjø Miljøpark
Østensjø Miljøpark2018-11-30T11:17:08+00:00

Project Description

Oslo kommune ble den 6. september 2015  mottaker av Nordic Green Space Award for området Østensjø Miljøpark. Dette er Nordens 14 og Norges femte område som nå har fått kvalitetsstempelet.

Kun 5 km fra bykjernen i Oslo ligger den blågrønne oasen Østensjø Miljøpark i bydel Østensjø. Området er svært attraktivt som rekreasjonsområde med sin sentrale beliggenhet og store opplevelsesrikdom. Folk oppsøker Østensjøområdet miljøpark for å oppnå nærkontakt med natur og dyreliv og mosjonere langs det etablerte turnettet. De ulike naturtypene og landskapskvalitetene gir byens befolkning opplevelser og aktivitetsmuligheter. Østensjø Miljøpark er nasjonalt unikt på grunn av det biologiske mangfoldet og spesielle fuglelivet, og miljøparken inkluderer trolig Norges mest besøkte naturreservat.

Østensjø Miljøpark ble den 1. september 2015 tildelt kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Parken ble bedømt av en tverrnordisk dommerkomité bestående av Martin Tranholm Frøst, landskapsarkitekt fra Randerskommune i Danmark (hoveddommer) Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun, Sverige Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt i Stavanger kommun, Norge (meddommere) og Hege Abrahamsen, anleggsgartner, Statens vegvesen, Norge (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Østensjø Miljøpark:

«I tildelingen av Nordic Green Space Award til Østensjø Miljøpark har den nordiske dommergruppen notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby. Området er lett tilgengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode og området brukes flittig til bl.a. mosjon, avslapning, naturopplevelser og undervisning.

Tidlig planlegging har gjort at området fremstår sammenhengende i landskapet omkring sjøen. Deler av området er vernet som naturreservat. Oslo Kommune har understreket områdets viktighet ved å utpeke det til miljøpark og stilleområde. Drift og utvikling av området foregår i forbilledlig samarbeid med foreningen Østensjøvannets Venner (ØVV). De aktive i ØVV står bl.a. for skjøtselstiltak, formidling og innsamling av midler til naturformidlingsfasiliteter. Bymiljøetaten (BYM) planlegger og utvikler ut fra interesser prioritert i det Rådgivende Råd og er derved med på å synliggjøre at forvaltning av parker og bynære natur kan foregå ut fra en brukerbasert dialog.

Det er dommergruppens håp at Bymiljøetaten vil bruke den tildelte Nordic Green Space Award til å synliggjøre de verdier som ligger i Østensjø Miljøpark og at de fortsetter å arbeide med balansen mellom natur, kulturmiljø og rekreativ utfoldelse.

Les mer om Østensjøvannet og Østenjø Miljøpark på hjemmesiden til Østensjøvannets venner

 

Project Details