Helleviga i Søgne

/, Norge/Helleviga i Søgne
Helleviga i Søgne2018-11-30T11:17:08+00:00

Project Description

Helleviga i Søgne kommune har i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er Nordens 16. og Norges 7. tildelning av utmerkelsen.

 

Området byr på både svaberg, øyer, strender, hav, innlandsvann, heier og skog. Friluftsparken gir muligheter for mangfoldig naturopplevelse og rekreasjon i et vakkert kultur- og kystlandskap. Store deler av området er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede, men du finner også uberørt natur i Friluftsparken. Du finner benker, bord, grillsteder, steinbrygge med tilrettelagt adkomst og stoppkant, baderampe, sandstrender, fire handicaptoaletter og en stor grønn slette hvor det foregår mye aktivitet. I området er det et hovedhus som benyttes til sommerkafé åtte uker hver sommer. Det er også en låve som fungerer som klasserom og til lagring av materiale til naturskolen.

Friluftsparken er et av regionens mest brukte friområder – særlig om sommeren – men er også et yndet utfartssted året igjennom. Mange skoler og organisasjoner, samt privatpersoner benytter Friluftsparken. Midt-Agder Friluftsråd bruker også området svært mye i sitt virke – så som kurs, arrangementer, turer, m.m.

Helleviga ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en norsk dommerkomité bestående av Tove Haugland, virksomhetsleder drift og anlegg, Skien kommune (hoveddommer) Lise-Berith Lian, friluftslivskonsulent, Friluftsrådenes Landsforbund (meddommer) og Per-Thomas Skaanes, fagsjef, DNT sør (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Helleviga:

Helleviga Friluftspark i Søgne innstilles herved til å motta det nordiske kvalitetsmerke innenfor grønne områder Nordic Green Space Award med følgende begrunnelse:

I Helleviga står naturen i fokus og her finner vi både skjærgård, glattslipte svaberg, gressletter, uberørt natur og stier/turveger i skog og mark. De naturgitte mulighetene er godt utnyttet, og tilrettelegging har skapt mange rom som fremhever og ivaretar områdets karakteristiske preg. De ulike naturtypene er i tillegg godt i varetatt i overensstemmelse med områdets visjon: Muligheter til alle i friluft.

Det er en balansekunst å tilrettelegge for økt tilgjengelighet samtidig som området skal framstå som naturlig, men denne balansen er ivaretatt i Helleviga. Gressbakkene er avgrenset til naturlige knatter, turveiene snor seg elegant gjennom terrenget og overgangen mellom naturlig terreng og tilrettelagte soner er glidende og estetisk gjennomført. Ro og harmoni preger området. Helleviga er sørlandsidyll på sitt beste.

Naturen står i fokus, men likevel ligger det til rette for et mangfoldig kystfriluftsliv. Området innbyr til rekreasjon og på et mangfold av opplevelser og friluftsaktiviteter. De sosiale møteplassene er mange og gode, og det er tydelig fokusert på funksjonalitet og opplevelser for alle brukergrupper. Her er det både store flater hvor man kan drive med uorganisert lek og aktiviteter, og mindre intime plasser hvor man kan gjemme seg bort og være aleine. Svabergene appellerer til soling og bading for ungdom og voksne, mens stranden er universell utformet med baderampe og godt tilrettelagt for barnefamilier, eldre og rullestolbrukere.

Dommerkomiteen ble spesielt glad for at det ikke var plassert ut mange tradisjonelle lekeapparater på området. Helleviga har så mange naturlige kvaliteter og spennende elementer, så her er det kun fantasien som setter begrensninger for naturlig lek.

Vi vil spesielt løfte fram naturskoleleiren som gir mulighet til overnatting ute for alle. Stigningen opp til leiren er riktignok i overkant bratt for at en rullestolbruker skal kunne komme opp på egenhånd; her må det en hjelpende hånd til. Gapahukene på toppen er tilrettelagt for rullestolbrukere, estetisk utformet og praktisk innrettet for skjerming mot vær og vind. De er unikt plassert, i ly mellom trærne, men med storslått utsikt over havet og til stjernehimmelen.

Skjøtsels- og vedlikeholdsnivået i anleggene virker fornuftig ut fra et økonomisk og funksjonelt ståsted. Dommerkomiteen har inntrykk av at skjøtselpersonell har et bevisst forhold til prioriteringer og har stor ansvarsfølelse til stedet.

Søknaden var velutformet og informativ. Forvaltningsplanen har tydelige prioriteringer av nye tiltak, men vi savnet en oversikt over gjennomførte tiltak i planperioden. Denne ble imidlertid utdelt på befaring. Driftsplan viser tydelige prioriteringer for planperioden.

Det foreligger ikke brukerundersøkelser for området, men uttalelser fra ulike brukergrupper er innhentet og lagt ved søknaden. Infotavler og kartbrosjyre om friluftsparken er velutformet og gir god og nyttig informasjon og innblikk i historien til de ulike stedene.

 

Les mer om Helleviga på hjemmesiden til Midt-Agder friluftsråd

 

Project Details

Categories: