Project Description

Randers Kommune modtager den 9.  Nordic Green Space Award og den fine vurdering fra dommerne lyder som følger:

Fladbro Skov og Dyrehave har en meget fin placering ved Nørreå, og nærheden til Randers by og de gode stiforbindelser medvirker til at integrere Fladbro Skov og dyrehave i en større landskabelig og rekreativ sammenhæng.

Fladbro Skov og Dyrehave byder med sin afvekslende beplantning, det varierede terræn og gode faciliteter i form af eksempelvis området ved Skovhuset og shelters på mange forskellige oplevelser, der retter sig mod både børn og voksne, i såvel organiserede som uorganiserede sammenhænge.

En anden kvalitet, der er specielt værd at fremhæve, er den store biologiske diversitet, der udfolder sig i området i kraft af variationen i beplantningens sammensætning og alder, terrænets vekslen og opdeling i våde og tørre områder. I den forbindelse er det også vigtigt at anerkende det driftsmæssige fokus på biodiversitet og variation i oplevelserne.

Ved bedømmelsen har dommerkomitéen hæftet sig ved at Fladbro Skov og Dyrehave fremstår robust i kraft af en kompetent og veltilrettelagt drift, både i forhold til det gartnerisk faglige arbejde, kvaliteten af stier, generel renholdelse i området og vedligeholdelse af shelters, toiletter mv. Områdets drift og pleje virker fint i overensstemmelse med både Randers kommunes overordnede politikker og de specifikke retningslinjer i driftsplanen.

Endelig vil dommerkomitéen positivt fremhæve informationen til gæster i selve området i form af den nye skiltning, der er gennemført i området nord for Nørreå. Fladbro Skov og Dyrehave tildeles en Nordic Green Space Award.

Se Randers Kommunes hjemmeside om Fladbro Skov

Se Randers Kommunes folder om Fladbro Skov og Dyrehave