Fladbro Skov og Dyrehave, Randers

/, Naturpark/Fladbro Skov og Dyrehave, Randers
Fladbro Skov og Dyrehave, Randers2014-05-06T07:55:01+00:00

Project Description

Randers Kommune modtager den 9.  Nordic Green Space Award og den fine vurdering fra dommerne lyder som følger:

Fladbro Skov og Dyrehave har en meget fin placering ved Nørreå, og nærheden til Randers by og de gode stiforbindelser medvirker til at integrere Fladbro Skov og dyrehave i en større landskabelig og rekreativ sammenhæng.

Fladbro Skov og Dyrehave byder med sin afvekslende beplantning, det varierede terræn og gode faciliteter i form af eksempelvis området ved Skovhuset og shelters på mange forskellige oplevelser, der retter sig mod både børn og voksne, i såvel organiserede som uorganiserede sammenhænge.

En anden kvalitet, der er specielt værd at fremhæve, er den store biologiske diversitet, der udfolder sig i området i kraft af variationen i beplantningens sammensætning og alder, terrænets vekslen og opdeling i våde og tørre områder. I den forbindelse er det også vigtigt at anerkende det driftsmæssige fokus på biodiversitet og variation i oplevelserne.

Ved bedømmelsen har dommerkomitéen hæftet sig ved at Fladbro Skov og Dyrehave fremstår robust i kraft af en kompetent og veltilrettelagt drift, både i forhold til det gartnerisk faglige arbejde, kvaliteten af stier, generel renholdelse i området og vedligeholdelse af shelters, toiletter mv. Områdets drift og pleje virker fint i overensstemmelse med både Randers kommunes overordnede politikker og de specifikke retningslinjer i driftsplanen.

Endelig vil dommerkomitéen positivt fremhæve informationen til gæster i selve området i form af den nye skiltning, der er gennemført i området nord for Nørreå. Fladbro Skov og Dyrehave tildeles en Nordic Green Space Award.

Se Randers Kommunes hjemmeside om Fladbro Skov

Se Randers Kommunes folder om Fladbro Skov og Dyrehave 

Project Details

Categories: