Blaafarveværket, Modum

/, Norge/Blaafarveværket, Modum
Blaafarveværket, Modum2018-11-30T11:17:08+00:00

Project Description

Blaafarveværket har i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er Nordens 15. og Norges 6. tildeling av utmerkelsen.

Blaafarveværket drives og forvaltes av stiftelsen Modums Blaafarveværk. Blaafarveværket er et av Norges mest besøkte museer og en av Buskeruds største turistattraksjoner. Museets plassering i naturskjønne omgivelser langs Simoa ved foten av Haugfossen gir museet en unik posisjon. Her kan man oppleve både natur, historie, friluftsliv, kunst og kultur på ett sted. Det mangfoldige tilbudet byr på opplevelser for hele familien i form av kunstutstillinger, gruveturer, barnas bondegård og tilrettelagte turmuligheter.

Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Rune Hesjedal, seksjonsleder Seksjon nyanlegg, Bergen Kommune (hoveddommer) Anders Dam, adjunkt og Landskapsarkitekt, København universitet (meddommer) Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) og Wolfgang Müller, gartner (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver i sin innstilling:

Blaafarveværkets parkareal har en meget fin beliggenhet ved Haugfossen og langs Storelva, i nær tilknytning til Blaafarveværkets historiske bygninger.  Områdene fremstår som harmonisk i forhold til både den historiske bygningsmasse, elven og omkringliggende skognatur, og samspiller på en god måte med nevnte elementer. Parkanlegget danner ikke bare en ramme rundt verkets bygninger, men er en viktig del av et hele, samtidig som parken er et selvstendig rekreasjonsområde med betydelig egenverdi for nærmiljø og tilreisende.

Dommerkomiteen har ved bedømmelsen og sin positive innstilling til NGSA vektlagt at parkanlegget er tiltalende og idyllisk, og har særpreg med god balanse i dets varierte innhold. Samt at parkanlegget fremstår i tråd med intensjonene for Blaafarveværket, er seg selv, og ikke tilstreber å etterligne en bestemt stilretning eller mote. Anlegget fremstår som særdeles velholdt tatt i betraktning den store slitasjen det medfører å være et av Norges store turistmål. Haugfossen, som er et sentralt element i parken, er tilgjengeliggjort fra flere sider, herunder via en nyrestaurert forseggjort bro. Fossen er ikke alene en visuell attraksjon, den sanses også i form av å gi parken sitt spesielle lydbilde, og når vannføringen er stor fremstår Haugfossen som overveldende med sine kaskader av vann.

Barnas gård er godt tilrettelagt. Ikke bare for de yngste, men også andre dyreinteresserte, samt at den urbane del av befolkningen som mer sjelden kommer i nærkontakt med husdyr, får en mulighet her.

Parken har badestranden ved elven, det fins muligheter for grilling, her er rikelig med sitte- og møteplasser. Elven gir også en viss anledning for fiske.

Anlegget har stor kulturhistorisk verdi. Informasjonskiltene er ensartede og gir fyldig orientering, uten å virke for påtrengende. En vandring gjennom i anleggets rundløype muliggjør dessuten at en på egenhånd kan oppdage mindre kulturminnerester som nennsomt er tatt vare på.

Møblering, material- og fargevalg er konsekvent og understreker helheten. Salgsstedene er rett nok relativt mange i forhold til parkarealet, men generer like fullt ikke opplevelsen av parken, da de alle har diskret plassering.

Vegetasjon er i hovedsak stedegen, men har ved sin skjøtsel kulturpreg og samspiller med terrenget og naturen omkring. Parkeringsmulighetene er gode. Noe som er viktig ettersom parken er et verdifullt reisemål også for den som ikke måtte være spesielt historisk interessert.

Entusiasmen som legges for dagen er stor, og det foreligger planer for videreutvikling av parken.

 

Les mer om Blaafarveværket på hjemmesiden: http://www.blaa.no/

Project Details

Categories: