Kvalitetskriterier

/Kvalitetskriterier
Kvalitetskriterier2015-03-11T10:32:52+00:00

Den park eller det grønne område som har søgt om en Nordic Green Space Award skal vurderes af en dommerkomité. Denne gør sin vurdering ved hjælp af  kriteriesættet, på bakgrund af parkbesøg kombineret med gennemgang af dokumentation om parkens forvaltning (deskstudie). De enkelte kriterier bedømmes på en skala fra 1-5 og lægges sammen til en samlet, kvantitativ karakter. I bedømmelsen indgår også en begrundet, kvalitativ udtalelse som fremhæver områdets særlige kvaliteter.

Kriterierne er inddelt i tre hovedgrupper:

A. Struktur og generelle aspekter
B. Funktonalitet og oplevelser
C. Forvaltning og organisation

Hele bedømmelsesskemaet kan hentes på dette link (Skema-kvalitetskriterier)

Du kan også finde håndbogen “Nordic Green Space Award – fra A til Z” her

Og det grundlæggende ansøgningsskema (som også er i håndbogen “Nordic Green Space Award fra A til Z”