Inbjudan till workshop om Nordic Green Space Award

/Inbjudan till workshop om Nordic Green Space Award
Inbjudan till workshop om Nordic Green Space Award2015-03-31T12:59:49+00:00

Vel mødt til en spændende workshop onsdag 22 april 2015 i Malmö, hvor vi gør status for arbejdet med Nordic Green Space Award og ser på , hvordan vi kan udvikle og lægge endnu mere værdi til ordningen. Vi hører om erfaringerne med de hidtil gennemførte bedømmelser, bl.a. fra dommere. Vi får også et indlæg om ekosystemtjänster i urban miljö: vad begreppet innebär och hur det används inom planering och förvaltning av urbana miljöer. Därefter kommer vi att diskutera konkreta förslag till kriterier som integrerar ekosystemtjänster i NGSA.  Tim Delshammar  är lektor i landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmedling via dette link: Tilmelding til workshop om Nordic Green Space Award

TILMELDINGSFRIST ER 13. APRIL 2015

Program

09.30 Samling med kaffe

10:00 -11:30 Erfaringer med bedømmelse efter Nordic Green Space Award
I skrivende stund er 12 parker og grønne områder i Skandinavien bedømt efter kvalitetssystemet under Nordic Green Space Award. Vi gør status på forløbet i forhold til ansøgningsproces, bedømmelser, dialog mellem jury og ansøger og markedsføring.
Indlæg fra NGSA-dommere og prismodtagere, bl.a.
• Landskapsingenjör, civ. ek. Fredrik Jergmo Movium Rådgivning, der har været dommer i alle tre lande.
• Adjunkt, Landskabsarkitekt MDL Anders Dam, Københavns Universitet
• M. Fl.

11:30-12:00 Introduktion til workshop: Nordic Green Space Award blir ännu vassare med ekosystemtjänster!
Ekosystemtjänster är de olika nyttor och tjänster som naturen bidrar med för människors hälsa och välmående. Det gäller även naturen i staden.

Kommunala parkförvaltningar har alltid arbetat med urbana ekosystemtjänster. Men ofta har det gjorts med bara en eller några tjänster i fokus, till exempel rekreation eller öppen dagvatten-hantering. Därför är det naturligt att det växande intresset för att arbeta med hela bredden av ekosystemtjänster får influera NGSA. Att integrera ekosystemtjänster i NGSA innebär ingen stor förändring av systemet, bara en uppdatering.

På denna workshop diskuterar vi hur NGSA kan utvecklas genom att integrera ekosystemtjänster. Workshopen inleds med att Tim Delshammar ger en introduktion till ekosystemtjänster i urban miljö: vad begreppet innebär och hur det används inom planering och förvaltning av urbana miljöer. Därefter kommer vi att diskutera konkreta förslag till kriterier som integrerar ekosystemtjänster i NGSA.

Tim Delshammar är lektor i landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet och med verksamhet inom området ekosystemtjänster i urban miljö. Han arbetar bland annat tillsammans med Malmö stad med grönplanen och med att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen.

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Workshop – fortsat

15:00 Afslutning