Helleviga i Søgne

//Helleviga i Søgne

Helleviga i Søgne

Helleviga i Søgne kommune har i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er Nordens 16. og Norges 7. tildelning av utmerkelsen.

Området byr på både svaberg, øyer, strender, hav, innlandsvann, heier og skog. Friluftsparken gir muligheter for mangfoldig naturopplevelse og rekreasjon i et vakkert kultur- og kystlandskap. Store deler av området er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede, men du finner også uberørt natur i Friluftsparken. Du finner benker, bord, grillsteder, steinbrygge med tilrettelagt adkomst og stoppkant, baderampe, sandstrender, fire handicaptoaletter og en stor grønn slette hvor det foregår mye aktivitet. I området er det et hovedhus som benyttes til sommerkafé åtte uker hver sommer. Det er også en låve som fungerer som klasserom og til lagring av materiale til naturskolen.

Friluftsparken er et av regionens mest brukte friområder – særlig om sommeren – men er også et yndet utfartssted året igjennom. Mange skoler og organisasjoner, samt privatpersoner benytter Friluftsparken. Midt-Agder Friluftsråd bruker også området svært mye i sitt virke – så som kurs, arrangementer, turer, m.m.

Helleviga ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en norsk dommerkomité bestående av Tove Haugland, virksomhetsleder drift og anlegg, Skien kommune (hoveddommer) Lise-Berith Lian, friluftslivskonsulent, Friluftsrådenes Landsforbund (meddommer) og Per-Thomas Skaanes, fagsjef, DNT sør (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Helleviga:

“I Helleviga står naturen i fokus og her finner vi både skjærgård, glattslipte svaberg, gressletter, uberørt natur og stier/turveger i skog og mark. De naturgitte mulighetene er godt utnyttet, og tilrettelegging har skapt mange rom som fremhever og ivaretar områdets karakteristiske preg. De ulike naturtypene er i tillegg godt i varetatt i overensstemmelse med områdets visjon: Muligheter til alle i friluft.”

 

Hele innstillingen til dommerkomiteen finner du under tildelte awards 

 

 

 

By |2018-11-30T11:17:07+00:00October 7th, 2015|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author: