Dommere

/Dommere
Dommere2013-12-30T13:28:46+00:00

Dommergerning og regler

Green Space Award-organisationen skal sammensætte en række nationale velfungerende dommerkomitéer, der gennem fælles uddannelse og sparring, skal medvirke til at øge kvaliteten af det enkelte ansøgte område, i dialog med ansøger, samt løbende at bibringe dommerne ny viden og erfaring, som andre ansøgte områder kan få glæde af.

Mål for dommergerningen:

Centralt for dommergerningen er:

  • Vurdere om ansøger lever op til kravene for at modtage en GSA, ved at anvende GSA-kriterieskema (INDSÆT LINK)
  • Gennemgå ansøgningen med udgangspunkt i det fysiske område
  • Aflægge besøg i det ansøgte område og indgå i dialog med ansøger om kvalitet og udvikling
  • Udarbejde en skriftlig indstilling til sekretariatet/styregruppen hvoraf det fremgår, om området indstilles til GSA eller ej
  • Der nedsættes en række regionalt baserede dommerkomiteer, gerne flere komiteer indenfor hver region
  • Alle dommere skal gennemgå GSA nationale dommeruddannelse
  • Dommerne skal skabe synergi mellem ansøger, dommerkomité og GSA mærkningsordningen, og dermed også medvirke til udvikling af både det ansøgte område og selve mærkningsordningen
  • Dommerne skal skriftligt redegøre for både styrker, mangler og udviklingsmuligheder i det enkelte ansøgte område
  • Der lægges vægt på, at er der praktiske ændringer som er igangsat, men endnu ikke fuldt implementeret, vil disse overgangsfaser blive anerkendt og set positivt på i bedømmelsen

Styregruppe/udvikling

Dommerne har en vigtig opgave i at videregive både svage og stærke sider af GSA-ordningen således, at styre- og udviklingsgruppen kan bruge de forskellige inputs til hele tiden at gøre ordningen bedre. Det gælder både mht. kriterier, selve bedømmelsen, praktiske omstændigheder og forløbet for den enkelte ansøger.
Derfor skal alle formænd for dommerkomiteerne foretage en kort evaluering af det enkelte bedømmelsesforløb i samarbejde med resten af dommerkomiteen, og derefter – hvis relevant – melde tilbage til det nationale sekretariat.

Organisation – dommergerningen

Øverste myndighed er den nordiske styregruppe, som mødes efter behov og består af:
Norge: BAD, PARK OG IDRETT (BPI)
Sverige: Foreningen Sveriges Stadsträdsgårdsmästere (FSS)
Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN)