Blaafarveværket, Modum

//Blaafarveværket, Modum

Blaafarveværket, Modum

 

Blaafarveværket har i 2015 som område nummer 15 i Norden og område nummer seks i Norge blitt tildelt en Nordic Green Space Award.

Blaafarveværket er et av Norges mest besøkte museer og en av Buskeruds største turistattraksjoner. Museets plassering i naturskjønne omgivelser langs Simoa ved foten av Haugfossen gir museet en unik posisjon. Her kan man oppleve både natur, historie, friluftsliv, kunst og kultur på ett sted. Videre følger en beskrivelse av tilgjengeligheten og hva området har å by på.

Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1773 for å utvinne koboltmalm fra gruvene på Modum. Kobolten skulle brukes til fremstilling av koboltblå farge til verdens porselens- og glassindustri. Blaafarveværket ble anlagt ved Haugfossen, ca. 8 km fra Koboltgruvene og foredlet koboltmalmen til ferdig pigment som ble eksportert over hele verden. Siden 1968 har Blaafarveværket vært et grønt åpent museumsområde for rekreasjon, med aktiviteter for hele familien.

Barnas Bondegård ligger i sydenden av området og har gratis inngang for alle. Her kommer man tett på dyrene. Rundt Barnas Bondegård og videre langs elven er det tilrettelagt med bord og benker, grillplasser, lekeplass og en badeplass. Dette parkområdet er et populært piknikområde for lokale og tilreisende. De gamle bygningene fra driftsperioden til Blaafarveværket er i dag fylt med utstillinger, kro, butikker etc. Alt på området har gratis adgang, inkludert parkering og toaletter, bortsett fra en kunstutstilling som er et av museets trekkplastre i sommersesongen. Museet driver turistinformasjon for kommunen med sykkelutleie.

Haugfossen ligger i nordenden av området. Denne er hovedgrunnen til Blaafarveværkets plassering da den ble brukt som kraftkilde. Rundt Haugfossen er det tilrettelagt med sti/vei, utsiktspunkter og informasjon (på tre språk) om kulturminnene man passerer. Gjennom prosjektet Haugfossen Rundt er det laget en rundtur der man krysser elven to ganger, over den nyrestaurerte Haugfoss bro på toppen av fossen og en tømmerflåte over elven nedenfor fossen. Går man denne rundturen ser man hvordan Værket ble forsynt med vann, man går gjennom grunnmurene til den gamle kornmøllen og videre opp til Haugfosstråkka der butikkene og kafeen ligger. Videre over broen fra 1837 kan man gå ned langs andre siden av fossen der man kommer til det gamle pukkverket med vannhjulet i fossen som er bygget opp igjen. Videre ned til bunnen av fossen kommer man til den gamle boplassen Søndre Dalen. Huset her er restaurert og inneholder en liten utstilling som tar for seg kunstneren Edvard Munchs besøk i området. Boplasser ligger idyllisk til ved elven og uteområdet er tilrettelagt med noen benker og det er flotte fiskemuligheter her (fiskekort er ikke påkrevet). Med flåten «MS Nøkken» tar man seg over elven tilbake til Blaafarveværket.

Blaafarveværket ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Rune Hesjedal, seksjonsleder Seksjon nyanlegg, Bergen Kommune (hoveddommer) Anders Dam, adjunkt og Landskapsarkitekt, København universitet (meddommer) Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) Wolfgang Müller, gartner (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Blaafarveværket:

Blaafarveværkets parkareal har en meget fin beliggenhet ved Haugfossen og langs Storelva, i nær tilknytning til Blaafarveværkets historiske bygninger.  Områdene fremstår som harmonisk i forhold til både den historiske bygningsmasse, elven og omkringliggende skogsnatur, og samspiller på en god måte med nevnte elementer. Parkanlegget danner ikke bare en ramme rundt verkets bygninger, men er en viktig del av et hele, samtidig som parken er et selvstendig rekreasjonsområde med betydelig egenverdi for nærmiljø og tilreisende.

Dommerkomiteen har ved bedømmelsen og sin positive innstilling til NGSA vektlagt at parkanlegget er tiltalende og idyllisk, og har særpreg med god balanse i dets varierte innhold. Samt at parkanlegget fremstår i tråd med intensjonene for Blaafarveværket, er seg selv, og ikke tilstreber å etterligne en bestemt stilretning eller mote. Anlegget fremstår som særdeles velholdt tatt i betraktning den store slitasjen det medfører å være et av Norges store turistmål. Haugfossen, som er et sentralt element i parken, er tilgjengeliggjort fra flere sider, herunder via en nyrestaurert forseggjort bro. Fossen er ikke alene en visuell attraksjon, den sanses også i form av å gi parken sitt spesielle lydbilde, og når vannføringen er stor fremstår Haugfossen som overveldende med sine kaskader av vann.

Barnas gård er godt tilrettelagt. Ikke bare for de yngste, men også andre dyreinteresserte, samt at den urbane del av befolkningen som mer sjelden kommer i nærkontakt med husdyr, får en mulighet her.

Parken har badestranden ved elven, det fins muligheter for grilling, her er rikelig med sitte- og møteplasser. Elven gir også en viss anledning for fiske.

Anlegget har stor kulturhistorisk verdi. Informasjonsskiltene er ensartete og gir fyldig orientering, uten å virke for påtrengende. En vandring gjennom i anleggets rundløype muliggjør dessuten at en på egenhånd kan oppdage mindre kulturminnerester som nennsomt er tatt vare på.

Møblering, material- og fargevalg er konsekvent og understreker helheten. Salgsstedene er rett nok relativt mange i forhold til parkarealet, men generer like fullt ikke opplevelsen av parken, da de alle har diskret plassering.

Vegetasjon er i hovedsak stedegen, men har ved sin skjøtsel kulturpreg og samspiller med terrenget og naturen omkring. Parkeringsmulighetene er gode. Noe som er viktig ettersom parken er et verdifullt reisemål også for den som ikke måtte være spesielt historisk interessert.

Entusiasmen som legges for dagen er stor, og det foreligger planer for videreutvikling av parken.

 

Les mer om Blaafarveværket på hjemmesiden: http://www.blaa.no/

By |2015-09-24T20:09:56+00:00September 24th, 2015|Categories: Uncategorized|Tags: , , |0 Comments

About the Author: