Maria Fall

/Maria Fall

About Maria Fall

This author has not yet filled in any details.
So far Maria Fall has created 4 blog entries.

Helleviga i Søgne

Helleviga i Søgne kommune har i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er Nordens 16. og Norges 7. tildelning av utmerkelsen. Området byr på både svaberg, øyer, strender, hav, innlandsvann, heier og skog. Friluftsparken gir muligheter for mangfoldig naturopplevelse og rekreasjon i et vakkert kultur- og kystlandskap. Store deler av området er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede, men du finner også uberørt natur i Friluftsparken. Du finner benker, bord, grillsteder, steinbrygge med tilrettelagt adkomst og stoppkant, baderampe, sandstrender, fire handicaptoaletter og en stor grønn slette hvor det foregår mye aktivitet. I området er det et hovedhus som benyttes til sommerkafé åtte uker hver sommer. Det er også en låve som fungerer som klasserom og til lagring av materiale til naturskolen. Friluftsparken er et av regionens mest brukte friområder - særlig om sommeren - men er også et yndet utfartssted året igjennom. Mange skoler og organisasjoner, samt privatpersoner benytter Friluftsparken. Midt-Agder Friluftsråd bruker også området svært mye i sitt virke - så som kurs, arrangementer, turer, m.m. Helleviga ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en norsk dommerkomité bestående av Tove Haugland, virksomhetsleder drift og anlegg, Skien kommune (hoveddommer) Lise-Berith Lian, friluftslivskonsulent, Friluftsrådenes Landsforbund (meddommer) og Per-Thomas Skaanes, fagsjef, DNT sør (brukerrepresentant). Dommerkomiteen skriver om Helleviga: "I Helleviga står naturen i fokus og her finner vi både skjærgård, glattslipte svaberg, gressletter, uberørt natur og stier/turveger i skog og mark. De naturgitte mulighetene er godt utnyttet, og tilrettelegging har skapt mange rom som fremhever og ivaretar områdets karakteristiske preg. De ulike naturtypene er i tillegg godt i varetatt i overensstemmelse med områdets visjon: Muligheter til alle i friluft."   Hele innstillingen til dommerkomiteen finner du under tildelte [...]

By |2018-11-30T11:17:07+00:00October 7th, 2015|Categories: Uncategorized|0 Comments

Storøyodden, Bærum kommune

Storøyodden friluftsområde er i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er område nummer 13 i Norden og område nummer 4 i Norge som mottar utmerkelsen. Storøyodden friluftsområde ligger på sørvestsiden av Storøya på Fornebu og er et stort naturområde med badeplass og muligheter for andre aktiviteter. På to sider mot sjøen grenser området til naturreservater som er vernet av hensyn til fuglelivet. Tidligere var nesten hele Storøya dekket av hovedrullebanen på Oslo Lufthavn Fornebu. Etter at flyplassen ble nedlagt i 1998 er området revegetert og omskapt til en stor naturpark, der hensynet til fuglereservatene og den spesielle kalkvegetasjonen spiller på lag med ønsket om at området skal kunne brukes til rekreasjon og friluftsliv. Hele området (naturreservatene, badeområdet og naturvernområdene/vegetasjonsbuffersonene) utgjør nesten 500 daa, av disse utgjør friluftsområdet litt over 300 daa. Området er i dag blitt et populært badeområde og helårs tur– og friluftsområde for Fornebus stadig voksende befolkning og for hele Bærum. Badestranden har i flere år gjort seg fortjent til kvalitetsstempelet Blått Flagg. Storøyodden ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Ingjerd Bratterud, Landskapsarkitekt, Stavanger kommune (hoveddommer), Marianne Jensen, Landskapsarkitekt, Aalborg kommune (meddommer), Morten Anker-Nilsen, Senior parkforvalter, Oslo kommune (meddommer), Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) og Julie M. Løddesøl, nestleder Oslo elveforum (brukerrepresentant). Dommerkomiteen skriver om Storøyodden friluftsområde: "Storøyodden aktivitetsområde er et resultat av en fremsynthet både fra politisk og forvaltningsmessig side i forbindelse med utbygging av Fornebu. Det er et uttrykk for en høy prioritering av grønne områder i Bærum kommune. Områdets aktivitetstilbud, kvalitet og utforming gir innbyggere og tilreisende mulighet for gode og varierte opplevelser i flotte omgivelser. Storøyodden tildeles med [...]

By |2015-09-28T09:37:58+00:00September 28th, 2015|Categories: Nyheder|0 Comments

Blaafarveværket, Modum

  Blaafarveværket har i 2015 som område nummer 15 i Norden og område nummer seks i Norge blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Blaafarveværket er et av Norges mest besøkte museer og en av Buskeruds største turistattraksjoner. Museets plassering i naturskjønne omgivelser langs Simoa ved foten av Haugfossen gir museet en unik posisjon. Her kan man oppleve både natur, historie, friluftsliv, kunst og kultur på ett sted. Videre følger en beskrivelse av tilgjengeligheten og hva området har å by på. Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1773 for å utvinne koboltmalm fra gruvene på Modum. Kobolten skulle brukes til fremstilling av koboltblå farge til verdens porselens- og glassindustri. Blaafarveværket ble anlagt ved Haugfossen, ca. 8 km fra Koboltgruvene og foredlet koboltmalmen til ferdig pigment som ble eksportert over hele verden. Siden 1968 har Blaafarveværket vært et grønt åpent museumsområde for rekreasjon, med aktiviteter for hele familien. Barnas Bondegård ligger i sydenden av området og har gratis inngang for alle. Her kommer man tett på dyrene. Rundt Barnas Bondegård og videre langs elven er det tilrettelagt med bord og benker, grillplasser, lekeplass og en badeplass. Dette parkområdet er et populært piknikområde for lokale og tilreisende. De gamle bygningene fra driftsperioden til Blaafarveværket er i dag fylt med utstillinger, kro, butikker etc. Alt på området har gratis adgang, inkludert parkering og toaletter, bortsett fra en kunstutstilling som er et av museets trekkplastre i sommersesongen. Museet driver turistinformasjon for kommunen med sykkelutleie. Haugfossen ligger i nordenden av området. Denne er hovedgrunnen til Blaafarveværkets plassering da den ble brukt som kraftkilde. Rundt Haugfossen er det tilrettelagt med sti/vei, utsiktspunkter og informasjon (på tre språk) om kulturminnene man passerer. Gjennom prosjektet Haugfossen Rundt er det laget en rundtur [...]

By |2015-09-24T20:09:56+00:00September 24th, 2015|Categories: Uncategorized|Tags: , , |0 Comments

Østensjø Miljøpark

Oslo kommune ble den 6. september 2015  mottaker nummer 14 i Norden av Nordic Green Space Award for området Østensjø Miljøpark. Dette er Norges femte område som nå har fått kvalitetsstempelet. Kun 5 km fra bykjernen i Oslo ligger den blågrønne oasen Østensjø Miljøpark i bydel Østensjø. Området er svært attraktivt som rekreasjonsområde med sin sentrale beliggenhet og store opplevelsesrikdom. Folk oppsøker Østensjøområdet miljøpark for å oppnå nærkontakt med natur og dyreliv og mosjonere langs det etablerte turnettet. De ulike naturtypene og landskapskvalitetene gir byens befolkning opplevelser og aktivitetsmuligheter. Østensjø Miljøpark er nasjonalt unikt på grunn av det biologiske mangfoldet og spesielle fuglelivet, og miljøparken inkluderer trolig Norges mest besøkte naturreservat. Østensjø Miljøpark ble den 1. september 2015 tildelt kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Parken ble bedømt av en tverrnordisk dommerkomité bestående av Martin Tranholm Frøst, landskapsarkitekt fra Randerskommune i Danmark (hoveddommer) Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun, Sverige Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt i Stavanger kommun, Norge (meddommere) og Hege Abrahamsen, anleggsgartner, Statens vegvesen, Norge (brukerrepresentant). Dommerkomiteen skriver om Østensjø Miljøpark: «I tildelingen av Nordic Green Space Award til Østensjø Miljøpark har den nordiske dommergruppen notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby. Området er lett tilgengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode og området brukes flittig til bl.a. mosjon, avslapning, naturopplevelser og undervisning. Tidlig planlegging har gjort at området fremstår sammenhengende i landskapet omkring sjøen. Deler av området er vernet som naturreservat. Oslo Kommune har understreket områdets viktighet ved å utpeke det til miljøpark og stilleområde. Drift og utvikling av området foregår i forbilledlig samarbeid med foreningen Østensjøvannets Venner (ØVV). De aktive i ØVV står bl.a. for skjøtselstiltak, formidling og innsamling av [...]

By |2018-11-30T11:17:07+00:00September 23rd, 2015|Categories: Nyheder|Tags: , , |0 Comments