Hvordan søger man ?

//Hvordan søger man ?
Hvordan søger man ?2018-11-30T11:17:07+00:00

Hvordan søger man Nordic Green Space Award ?

Som nævnt ansøger organisationen om en Nordic Green Space Award og betaler i forbindelse med ansøgningen et gebyr på kr. 10.000 (skr,nok eller dkr), der skal dække udgifter til drift af ordningen, herunder særligt dommergerningen og markedsføring af ordningen.

Herunder oplistet, hvilke informationer, der skal fremgå af ansøgningen og hvilke bilag, der skal medsendes.

Informationer som skal fremgå af ansøgningen

 • Information om ansøger, inkl. kontaktoplysninger
 • Basisfakta om parken: Navn, størrelse, placering, type, ejer etc.
 • Oplysning om parkens hjemmeside, eller forvaltningens hjemmeside
 • Kort karakteristik af parken (maks. 500 ord), der beskriver parken, dens karakteristikker og særligheder samt funktion.
 • Valg af 1. og 2. prioritet til bedømmelse af Funktionalitet og oplevelser.
 • Kort beskrivelse af organisationen bag parken, forvaltningen, inkl. relevante budgetter.

Nødvendige bilag, dokumenter og dokumentation

 • Oversigtskort som viser parkens placering i en grøn struktur.
 • Oversigtskort som viser parkens indhold og placering, samt relation til nærmeste omgivelser herunder tilgængelighedsaspekter, p-pladser, busstoppesteder m.v.
 • Beskrivelse af parken og dens funktion
 • Visions og målsætningsbeskrivelser for parken, samt andre forvaltningsplaner.
 • Dokumenter eller retningslinjer om f.eks. parkens funktion of vision målrettet til driftspersonale (om disse materialer findes).
 • Dokumentation vedr. parkpersonalets uddannelsesforhold.
 • Brochurer eller andre materialer som eksempler på kommunikation